EVIEWS

Nedir?

     EVIEWS analizleri, bir ekonometrik yazılım aracı olarak kullanılır ve çeşitli ekonometrik modelleri kullanarak veri analizi yapılmasını sağlar. Bu analizler arasında:

 • Regresyon analizi: Bir bağımlı değişkenin bir veya daha fazla bağımsız değişkenle nasıl ilişkili olduğunu inceler.
 • Özelleştirilmiş regresyon modelleri: Özel durumlarda regresyon analizinin nasıl uygulanabileceğini inceler, örneğin çoklu doğrusallık, çoklu bağımsızlık, düzensiz zaman serisi verileri gibi.
 • İleri ekonometrik modeller: Örneğin, çoklu ölçekleme modeli, panel veri modelleri, yapay sinir ağları gibi.
 • Zaman serisi analizi: Bir değişkenin zaman içindeki değişimini inceler ve gelecekteki değerlerinin tahmin edilmesine yardımcı olur.
 • Co-integration analizi: Bir veya daha fazla zaman serisi arasındaki uzun dönemli ilişkiyi inceler.
 • Özelleştirilmiş zaman serisi modelleri: Örneğin, sezgisel tahminler, arima modelleri, güncellenmiş tahminler gibi.

Hangi alanda kullanılır?

     EVIEWS genellikle ekonometrik veri analizi yapmak amacıyla ekonomistler, finansçılar ve istatistikçiler tarafından kullanılır. Ancak, bu yazılım aynı zamanda diğer alanlarda da kullanılabilir, örneğin:

 • Sağlık alanında: Sağlık verilerinin analizi ve tahminlerin yapılması için kullanılabilir.
 • Sosyal bilimler alanında: Sosyal bilimler verilerinin analizi ve tahminlerin yapılması için kullanılabilir.
 • Pazarlama alanında: Pazarlama verilerinin analizi ve tahminlerin yapılması için kullanılabilir.
 • İşletme alanında: İşletme verilerinin analizi ve tahminlerin yapılması için kullanılabilir.
 • Finans alanında: Finans verilerinin analizi ve tahminlerin yapılması için kullanılabilir.

Nelere dikkat edilmesi gerekir?

 • Veri kalitesi: EVIEWS analizleri için kullanılacak verinin doğru ve güncel olması önemlidir. Hatalı veya eksik veriler, sonuçları yanlış yönde etkileyebilir.
 • Model seçimi: EVIEWS’de çeşitli ekonometrik modeller kullanılabilir. Ancak, hangi modelin kullanılacağının doğru seçimi, sonuçların doğruluğu açısından önemlidir.
 • Hipotez testleri: EVIEWS’de çeşitli hipotez testleri kullanılabilir. Ancak, testlerin doğru seçimi ve yapılması, sonuçların doğruluğu açısından önemlidir.
 • Veri gürültüsü: Verilerin içerisinde bulunan gürültüler, sonuçları yanlış yönde etkileyebilir. Bu nedenle, veri gürültüsünü azaltmaya yönelik yöntemlerin kullanılması önemlidir.
 • Veri zaman serisi türü: EVIEWS’de zaman serisi verileri üzerinde çalışılırken, verinin ne tür bir zaman serisi olduğunun doğru tespiti önemlidir. Bu, doğru model seçimi ve sonuçların doğruluğu açısından önemlidir.