SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Bilimsel analiz konusunda profesyonel destek almak bilim etiğine uygun mudur?

     Bilimsel analiz konusunda profesyonel destek almak genellikle bilim etiğine uygundur.

     Bilim insanlarının birçok çalışma yaptıkları için, kendilerine yardımcı olabilecek profesyonel destek almaları, bu çalışmaları daha etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir.

     Özellikle, bilimsel çalışmalar yaparken kullanılan yöntemler ve teknikler konusunda uzmanlık gerektiren durumlarda, profesyonel destek almak bilim etiğine uygundur.

     Ancak, bilimsel çalışmaların yapılışı sırasında herhangi bir yanlışlık ya da hile yapılması halinde, bilim etiğine uygun olmayacağı açıktır. Bu nedenle, bilimsel çalışmalar sırasında profesyonel destek alırken, etik kurallara uyulmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Analiz ücreti nasıl belirlenir?

     Analiz ücreti, analiz edilecek olan verinin önemi, büyüklüğü, hazır olma durumu, detayı ve zorluğu gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

     Ayrıca analiz yapılacak olan sektör ve pazardaki durum da ücretin belirlenmesinde etkilidir. Örneğin, bir finansal piyasa için yapılacak bir analiz daha yüksek bir ücret talep edebilir, çünkü bu alanda daha fazla bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulur. 

     Ayrıca, analizin ne kadar detaylı ve kapsamlı olacağı da ücretin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Örneğin, bir ürün için yapılacak bir satış analizi daha az ücret talep edebilir, çünkü daha az bilgiye ihtiyaç duyulurken, bir pazardaki tüm rakiplerin analizi daha yüksek bir ücret talep edebilir.

     Analiz ücretlerinin ne kadar olacağını öğrenmek için, analizi yapacak kişi veya kuruluşla iletişim kurulması ve gerekli bilgilerin alınması önemlidir.

Nitel Analiz nedir?

     Nitel analiz, bir çalışmada kullanılan verilerin nitel (kalitatif) olması durumunda yapılan bir analiz türüdür.

     Nitel veriler, genellikle metin veya görüntüler olarak ifade edilir ve bu verilerin anlamını açıklamaya yönelik olarak kullanılır. Örneğin, bir araştırmada, bir grup insanın düşünceleri, görüşleri, deneyimleri gibi özellikleri metin olarak belirtilerek, bu verilerin içerikleri incelenerek değerlendirilebilir.

     Nitel veriler, genellikle doğrudan alıntılar, örnekler gibi öğelerle ifade edilerek, verilerin anlamlı sonuçlar çıkarmaya yönelik olarak değerlendirilir. 

     Nitel analiz, özellikle görüşler, düşünceler, deneyimler gibi konuların araştırılmasında kullanılır.

     Maxqda, Nvivo ve Jamovi, nitel analizlerde en çok tercih edilen paket programlardır.

Nicel Analiz nedir?

     Nicel analiz, bir çalışmada kullanılan verilerin sayısal olması durumunda yapılan bir analiz türüdür.

     Nicel veriler, genellikle rakamlar veya sayılar olarak ifade edilir ve bu verilerin özelliklerini açıklamaya yönelik olarak kullanılır. Örneğin, bir araştırmada, bir grup insanın yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi özellikleri sayısal olarak belirtilir ve bu verilerin ortalama, standart sapma gibi istatistiksel özellikleri hesaplanarak değerlendirilebilir.

     Nicel veriler, genellikle yüzde, oran gibi istatistiksel göstergelerle ifade edilerek, verilerin anlamlı sonuçlar çıkarmaya yönelik olarak değerlendirilir.

     SPSS, AMOS, Frontier, Stata, Eviews, R Sudio ve Excel, nicel (sayısal) analizlerde sıklıkla kullanılan paket programlardır.