SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

Nedir?

     SPSS bir istatistik yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde, verilerinizi toplamak, depolamak, değerlendirmek ve sonuçları raporlamak gibi birçok işlemi yapabilirsiniz. SPSS ile yapabileceğiniz bazı analizler şunlardır:

 • Örnekleme analizi: Örneklem seçimi, örneklem büyüklüğü gibi konuları değerlendirir.
 • Frekans analizi: Verilerin dağılımını inceleyerek, her bir değişken için frekans tablosu ve histogram gibi grafikler çıkarır.
 • Özellikler ölçümü: Veriler arasındaki ilişkileri inceler ve bu ilişkileri gösteren korelasyon katsayısı gibi ölçümler hesaplar.
 • T-testi: İki popülasyonun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test eder.
 • Anova: İki veya daha fazla popülasyonun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test eder.
 • Regresyon analizi: İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi inceler ve bu ilişkiyi gösteren bir doğru çizimine yardımcı olur.
 • İstatistiksel çıkarım: Örneklem verilerinden popülasyon özellikleri hakkında sonuçlar çıkarmaya yardımcı olur.

     Bu örnekler dışında SPSS ile yapabileceğiniz birçok farklı analiz türü vardır ve verilerinizle ne tür bir analiz yapmak istediğinize göre değişebilir.

Hangi alanlarda kullanılır?

     SPSS, çeşitli bilim dallarında ve mesleki alanlarda kullanılır. Özellikle sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, sağlık ve hukuk gibi alanlarda sıklıkla kullanılır.

     Bu alanlarda yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek, verileri toplamak ve depolamak ve bu verileri kullanarak istatistiksel analizler yapmak gibi işlemler için SPSS yazılımı ideal bir seçenektir.

     SPSS ayrıca, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri gibi çeşitli işletme alanlarında da kullanılabilir. Örneğin, müşteri memnuniyeti anketlerinin sonuçlarını değerlendirmek veya satış verilerini analiz etmek gibi işlemler için SPSS yazılımı kullanılabilir.

     Genel olarak, SPSS yazılımı, verilerinizi toplamak, depolamak ve değerlendirmek gibi işlemler yapmak istediğiniz her türlü alanda kullanılabilir.

Nelere dikkat edilmelidir?

 • Önemli olan, hangi analiz türünün hangi amaca en uygun olduğudur. Örneğin, iki popülasyonun ortalamaları arasındaki farkı anlamlı olup olmadığını test etmek istiyorsanız, Anova testini kullanmalısınız.
 • Verilerinizin normal dağılıma sahip olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Bazı analizler, verilerin normal dağılıma sahip olmasını gerektirir.
 • Örneklem büyüklüğünüzü dikkate almalısınız. Örneklem büyüklüğü yeterli olmayan bir örneklemden yapılan bir analizin sonuçları genellikle yanlış veya anlamsız olabilir.
 • Verilerinizin temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Veri giriş hataları veya boş değerler gibi veri kalitesi problemleri, sonuçlarınızı etkileyebilir.
 • İstatistiksel hipotezinizi ve test hipotezinizi açıkça belirtmelisiniz. Bu, sonuçlarınızı doğru şekilde yorumlamanızı ve çıkarımlarınızı doğrulamanızı kolaylaştıracaktır.
 • Sonuçlarınızı doğru bir şekilde yorumlamalısınız. Örneğin, bir testin anlamlılık düzeyini belirten “p” değerini dikkate almalısınız ve yaptığınız analizin sınırlarını ve kısıtlamalarını dikkate almalısınız.